torsdag 9 december 2010

Negativa insändare

Lite trist är det allt, men de senaste veckorna upplever jag att det har varit mycket negativa strömningar bland de insändare som min lokala tidning har valt att publicera. Ungefär en vecka innan starten på FNs & EUs frivilligår 5/12 skickade jag in en insändare om allt det fina arbete som alla Röda Korsets frivilliga gör lokalt här hemma - till exempel att det under 2009 utfördes 2711 besök hos ensamma och äldre. Eftersom tidningen valde att refusera denna insändare ger jag er här chansen att läsa om det otroliga arbete alla frivilliga gör.

Mellan 20 november – 22 december samlar Röda Korset in pengar för att lindra ensamheten bland alla människor här hemma. Under kampanjen uppmärksammar vi vårt sociala arbete som till största del utförs av frivilliga i Röda Korsets kretsar. Exempel på sådana verksamheter här i vår kommun är väntjänst, ledsagarhjälp, stöd till anhörigvårdare, en mötesplats med mera. Dessa verksamheter finns spridda över hela kommunen genom det lokala Röda korskretsarna i Ljusdal, Järvsö, Färila och Los. Under 2009 var det någon som fick hjälp av Röda Korset i vår kommun vid 2711 tillfällen och vi hoppas kunna förhindra och lindra mänskligt lidande även i fortsättningen. Vid alla dessa tillfällen är det frivilliga människor som finns till hands för att hjälpa andra medmänniskor.

Det är ett annat mål med den pågående kampanjen – det vill säga att lyfta fram alla frivilliga som outtröttligt gör ett enormt arbete i det tysta. Här pratar vi verkligen om eldsjälar som alltid finns till hands när det behövs och via dessa frivilliga kan vi varje år genomföra bland annat att 50.000 samtal tas emot Röda Korsets telefonjour, 30.000 äldre får besök och kan delta i en värdefull gemenskap, 7.000 barn och vuxna deltar i vår läxhjälp, 7.000 personer deltar i vår "träna svenska", 4 800 anhörigstödjare får stöd samt att Rödakorsvärdar ger stöd och råd vid sjukhusbesök vid cirka 26 000 tillfällen. Vi tackar för ert stöd som är väldigt viktigt för att lindra ensamheten i vårt närområde, ja i hela vårt land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar