onsdag 4 januari 2012

Du behövs verkligen...

Det är krig omkring er, ni lyckas fly till ett flyktingläger med över 100 000 människor som har sökt en fristad. Mitt i allt detta kaos tappar ni bort varandra och familjen splittras. Flera månader senare kommer du till Sverige ensam. Var är mamma, pappa och din syster? Lever de? Det finns hjälp för att ta reda på det.

En av Röda Korsets verksamheter är efterforskning och familjeåterförening. Att kunna hjälpa en familj att hitta varandra igen efter lång tids åtskillnad är stort. Du kan hjälpa till att göra skillnad! Har du 3-5 timmar på en månad att avvara så finns det många familjer eller ensamkommande barn och ungdomar som i exemplet ovan som behöver din hjälp. Röda Korset står för din utbildning. Hör av dig! Du behövs i Ljusdals kommun. Du behövs förstås på andra ställen också, men jag vet ju bästa hur behoven av hjälp ser ut här hemma...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar