torsdag 21 mars 2013

Nu finns ingen återvändo

För bara några minuter sedan tryckte jag på skickaknappen. Så nu är mitt pm om den statsvetenskapsuppsats jag är på väg att börja skriva inskickat. Jag undrar om jag har tagit på mig något som blir svårt att slutföra, men samtidigt är jag glad att jag äntligen är på gång. Det är ju faktiskt uppsatsen som jag har sett fram emot under hela kursen och att det börjar närma sig känns jättekul och spännande. 

Jag fastnade för den här slutgiltiga sammanfattningen och hoppas nu bara att den blir godkänd på lördag:

I min uppsats hade jag tänkt utgå ifrån konventionen om Mänskliga rättigheter och konventionen om barnets rättigheter och de specifika paragrafer som behandlar funktionsnedsättningar av olika slag.  Jag är medveten om att det finns en ny konvention som behandlar funktionsnedsättning och som både Sverige och Israel ratificerat, men det är svårt att relatera till den då den hanterar en del diagnoser och Palestina har i dagsläget väldigt få – för att inte säga inga – personer som kan ställa diagnoser på samma sätt som vi kan till exempel här i Sverige.
Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga och jämföra möjligheter till diagnoser, hjälp med vård och rehabilitering när det gäller alla former av funktionsnedsättningar i Sverige och Palestina med de olika förutsättningarna som råder i respektive länder i fokus.
 Utifrån detta avser jag titta på skillnaden i att ha ett barn med funktionsnedsättning i Sverige (en nationalstat med personer som har kunskaper att ställa diagnoser och ett statligt ansvar för dessa frågor) med Palestina (som inte är en egen erkänd stat, inte har möjlighet att ställa diagnoser samt att man inte har någon statsapparat som äger frågan).
Intervjuer med föräldrar i de båda länderna (för enkelhetens skull kommer jag i detta PM benämna Palestina som ett land) ska genomföras. Fokuset i dessa intervjuer är attityder från omgivning, inom familjen och från samhället. Statistik inom området kommer att analyseras med målet att se hur många procent barn- och ungdomar med någon form av funktionsnedsättningar det finns i respektive land.
I Palestina kommer statistiken från Palestinska Röda Halvmånen då de har den palestinska presidentens mandat att jobba med funktionsnedsättningar över i första hand Västbanken, men även på Gazaremsan när de yttre omständigheterna tillåter. I Sverige kommer Socialstyrelsen att tillfrågas om motsvarande statistik.
På plats i Palestina i september 2012 kunde jag genomföra intervjuer där, men om jag upptäcker att jag behöver komplettera något så kommer ett antal av de personer som är inblandade från Palestinska Röda Halvmånen vara på besök i Sverige i början av maj och då har jag fått löfte om att göra kompletterande intervjuer om det skulle behövas.
I Sverige kommer jag att ta hjälp av mitt stora sociala och professionella nätverk för att hitta föräldrar som har ett barn med någon form av funktionsnedsättning. Jag har redan samlat ihop hälften av de föräldrar jag behöver för att få ihop lika många intervjuer som gjordes i Palestina.
Hur tänker jag då gå tillväga? Metoden jag i första hand tänker mig att välja är en kombination av innehållsanalys och idéanalys. När det gäller konventionstexter och statistik är det innehållet i vissa paragrafer och vissa siffror i statistiken som ska analyseras och när det gäller attityder inför funktionsnedsättning känner jag att det ligger mer på idé- och tankeplanet.
När det gäller valet av metoder har jag fastnat för surveyundersökningar i en blandning av postenkäter, telefonintervjuer och skriftliga källor. Att jag har valt en blandning av utskick och samtal beror på att jag har några personer i det svenska intervjuurvalet (av dem som hittills har anmält att de gärna deltar) som dels är blinda och dels dyslektiker och de har bett om samtal istället för brev. Konventionstexterna och statistiken kommer att analyseras som skriftliga källor.
Urvalet av de som kommer att ingå i surveydelen av undersökningen är även det en blandning och nu mellan subjektivt urval och snöbollsurval. Det subjektiva urvalet var till största delen det som användes i Palestina då de familjer jag besökte var utvalda av Palestinska Röda Halvmånen då de ingick i det projekt som var förutsättningen för att få hjälp till barn- och ungdomar med funktionsnedsättningar.
Å andra sidan kommer de som svarar i Sverige till största delen återfinnas via snöbollsurval. Jag har riktat in mig mot ett urval av de som vill delta och som passar in genom att de har ett eller flera barn med en eller flera funktionsnedsättningar. På så sätt tror jag att jag kan minska bortfall genom uteblivna svar.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar